Metody marketingu

Promocja jest mechanizmem stosowanym do zbytu różnych towarów. Spełnia różnokierunkową rolę. Wspiera w rozpowszechnianie renomy czyli powszechnej zauważalności towaru, do zwiększenia sprzedaży, namówienia przypuszczalnego klienta do wybrania akurat tego, a nie innego produktu.
Najstarsze rozpowszechnianie produktów odnotowano już w czasach starożytnych, gdzie rysunki na ścianie pełniły taką rolę. Dynamiczny rozkwit reklamy przyszedł po wynalezieniu druku, wtedy zaczęto redagować gazety, w których umieszczano reklamy artykułów. Ponadto, takie cele spełniały też gabloty drewniane, które oprócz umieszczonych komunikatów, również pełniły rolę reklamową, powodując rozpoznawalność danego artykułu i jego większą sprzedaż. Następnym wielkim krokiem w rozwoju były spoty telewizyjne, krótka w relacji, ale bardzo sugestywna, której zadaniem było i jest do dzisiaj spowodowanie znacznego wzrostu zbytu reklamowanego produktu i jego natychmiastową rozpoznawalność. Mankamentem takiej reklamy jest cena, jej umieszczenia zależna m.in. od godziny przekazu w tych mediach. Po zmianach ustrojowych coraz wziętym narzędziem reklamy są łącza internetowe. Reklama tą drogą zaczyna się poprzez fachowe tworzenie stron internetowych, na której w łatwo dostępny i czytelny sposób umieszczone powinny być produkty sprzedażowe lub usługi jakie firma ma do zaoferowania. Na stronie powinna się znaleźć krótka wzmianka o działalności firmy, aktualnie dostępne rodzaje produktów oraz ceny produktów. Niestety w takim rodzaju reklamy, jest pewna przeszkoda, takich stron w necie są miliardy i trudnością jest trafienie z ofertą do odbiorcy. Aby zostać zauważonym w w takim gąszczu stron należy, zlecić kompetentnej firmie pozycjonowanie stron Skarżysko.
Tak więc, od zapoczątkowania swojego istnienia reklama podporządkowywała się zmianom, dopasowując się do istniejących czasom i wykorzystując rozwój technicznych możliwości.
Zadaniem reklamy zawsze jest zwrócenie uwagi na produkt jak największej liczby osób.