Ośrodek Szkolenia Kierowców

Jakże ubogo wyglądałoby nasze życie bez aut. Teraz są czasy, gdy jesteśmy niesłychanie zapracowanymi osobami, a samochód jest odpowiednim środkiem transportu za pomocą, którego możemy ekspresowo przenosić się. Lata, kiedy stworzono pierwsze auto są bardzo odległe. Pierwsi konstruktorzy zapisali się nieprzemijająco w historii rozwoju motoryzacji. W pierwszym etapie samochody jeździły z nieznaczną prędkością, uruchamiane były za pomocą korby, jednak kolejni projektodawcy wciąż pracowali nad ich udoskonalaniem. A gdy, zaczęto je produkować na skalę masową stały się tańsze i przez to ogólnodostępne dla olbrzymiej ilości osób. Jazda powozami odeszła na stałe do lamusa, a przemieszczanie różnych odcinków drogi dużo przyjemniejsze i szybsze. Seryjna produkcja samochodów wymogła na rynku powstanie szkół, gdzie uczenie należało dokompetentnych instruktorów i stało się bardzo popularne. Do kursu prawa jazdy, który prowadzi ośrodek szkolenia kierowców Skarżysko, mogły podejść osoby dorosłe, a kończył się on zdaniem egzaminu ze znajomości budowy i istoty działania pojazdów oraz przepisów kodeksu drogowego jak również z umiejętności jazdy, zaświadczającej fachowość uczestnika kursu. Uprawnienia kierowców sklasyfikowano na kategorie, w zależności od rodzaju samochodu.A ośrodki przygotowujące potencjalnych uczestników ruchu, rodziły się jak grzyby po deszczu. Sytuacja taka wymusiła powstanie przepisów drogowych zawartych w kodeksie drogowym. Kolejnym etapem było powstanie dobrych dróg, po których samochody mogły poruszać się z dużą prędkością. I w taki oto sposób, polne błotniste drogi po których przejeżdżały powozy i dyliżanse, przekształciły się w porządne drogi asfaltowe, po których jeżdżą samochody ciężarowe i osobowe. Ciężarówki tzw. tiry zajmują się przewozem towarów oraz dostawą jedzenia. Auta osobowe można podzielić na dwa rodzaje: te które służą do celów prywatnych i i te przeznaczone do celów służbowych. Po szosach jeżdżą również autobusy i mini busy, które przewożą osoby. W ten sposób wielka rzesza ludzi codziennie kursuje do pracy i do szkół, pokonując często duże odległości.
Teraz mamy miliony samochodów, mamy duże natężenie ruchu na drogach i niebywałe kłopoty z miejscem do parkowania. W szczególności w ogromnych aglomeracjach.